เปิดบัญชี

สวัสดีค่ะ! ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าเปิดบัญชีซื้อ-ขายทองคำแท่งทางออนไลน์
**เพื่อความราบรื่นในการกรอกข้อมูล โปรดอ่านทำความเข้าใจขั้นตอนและเงื่อนไข**
ขั้นตอนในการเปิดบัญชี
1.กรอกข้อมูล
2.ตรวจสอบเอกสาร/
แนบเอกสาร
3.การโอนเงิน
ท่านเป็นลูกค้าประเภทบุคคลหรือนิติบุคคล ?