สินค้า

รูปแบบของสินค้าที่มีหลากลาย


ทองคำแท่ง 96.5%

ทองคำแท่ง 96.5% ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ตามสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย โดยซื้อขายขั้นต่ำตั้งแต่แท่งละ 5 บาท

ทองคำแท่ง 99.99%

ทองคำแท่ง 99.99% น้ำหนัก 1 กิโลกรัมต่อแท่ง ทั้งจากผู้ผลิตชั้นนำในประเทศ และจากหลากหลาย ผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล LBMA (London Bullion Market Association) โดยซื้อขายขั้นต่ำตั้งแต่ 1 กิโลกรัม

เงินเม็ดบริสุทธิ์

จำหน่ายเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99 % เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และ การลงทุนเก็บออม

บริการ

รูปแบบของบริการ


SCT Call

เป็นบริการสำหรับการซื้อ-ขายทองคำ/เครื่องประดับผ่านโทรศัพท์ได้ตามที่ต้องการ พร้อมกับรับบริการต่างๆที่อบอุ่นจากเรา นอกจากนี้มีทีมนักการตลาดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาแนะนำทิศทางการลงทุนต่างๆด้วย โดยสามารถโทรซื้อ-ขาย หรือฝากราคาที่ต้องการได้ตั้งแต่ 8:00 - 24:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

SCT Trade Plus

เป็นบริการสำหรับการซื้อ-ขายทองคำ/เครื่องประดับผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ หรือบนแอพลิเคชั่นทุกระบบ แบบ Realtime ตามราคาตลาดโลก ซื้อ-ขายได้ทุกที่ คล่องตัว และปลอดภัย สามารถซื้อ-ขายจริงได้ตั้งแต่ 8:00 - 24:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รวมทั้งยังสามารถฝากราคาที่ต้องการ ไว้หลังตลาดปิด ทำให้สามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

SCT Deposite

เป็นบริการฝากทอง : ปลอดภัย มั่นใจ ได้รับผลตอบแทนสูง และสามารถเลือกรับเป็นทองคำได้

SCT Savings

เป็นบริการออมทอง : ออมสะดวกผ่านโทรศัพท์แบบ RealTime ตามราคาตลาดโลก ตั้งแต่ 8:00 - 24:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์