Synergy Commodities Trade (SCT)

บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ เทรด จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ด้วยการผนึกกำลังของนักธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีเกียรติประวัติ ประสบการณ์ และความมั่นคงทางการเงิน ในทุกภูมิภาคทั้งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สะท้อนวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจผู้กระกอบการค้าทองคำไทยให้เกิดพลังความร่วมมือ

สร้างสรรค์เครื่องมือการทำธุรกิจออนไลน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้าทองคำไทย

ส่งเสริมการลงทุนในทองแท่งและโลหะมีค่าของประชาชนอย่างทันสมัยและทั่วถึงทุกภูมิภาค

ผู้บริหาร บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยมาตรฐาน คุณภาพสูงในทุก ๆ ด้าน โดยได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยพันธกิจมุ่งเน้น สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทันยุคสมัย มั่นคง และยั่งยืน บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส

วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นสถาบันการลงทุนชั้นนำในประเทศ

พันธกิจองค์กร

SCTGOLD เป็นบริษทการลงทุนโลหะมีค่าที่มุ่งพัฒนาคุณภาพงานบริการในทุกดาน้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการลงทุนช้นนำในประเทศ ํ โดยเนนการให้บริการอันเป็นเลิศแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยพนักงานที่มีจิตใจพร้อมใหบริการ มีความรู้ความสามารถและการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แม่นยำ ฉับไว

SCT มีความหมายว่า

S = Sustainable Growth หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน

C = Customer Satisfaction หมายถึง ลูกค้าต้องมาก่อน

T = Technology & Innovationหมายถึง นวัตกรรมที่ทันสมัย

แล้วทำไมถึงต้องเลือกเรา ?

เหตุผลเพราะว่าเรานั้น..


มากด้วยประสบการณ์

เป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติที่ดี อยู่ในวงการค้าทองคำมานาน มากด้วยประสบการณ์ ในการเทรดโลหะมีค่าในรูปแบบต่างๆ

มั่นคงด้วยฐานะทางด้านการเงิน

ผนึกกำลังจากผู้ประกอบการหลายท่านที่มีธุรกิจในวงการค้าทองคำและฐานะการเงิน ที่มั่นคงในแต่ละภูมิภาคต่างๆ จึงเป็นการผนึกกำลังในทุกด้านตลอดจนด้านการเงิน เพื่อความพร้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงตลอดไป

ครบด้วยความเป็น Trader

ให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว แม่นยำ แนวการวิเคราะห์ ทางด้านพื้นฐานและเทคนิคอย่างมืออาชีพ แม้ลูกค้าจะไม่เคยมีประสบการณ์ในเทรดมาก่อนก็ตาม

มั่นใจกับระบบเทรดออนไลน์ที่ทันสมัยและเต็มรูปแบบ

เสริมเทคโนโลยีเข้าไปในระบบการเทรดออนไลน์ เพื่อราคาที่แม่นยำ ถูกต้องโปร่งใส มีความ สะดวกสบาย ใช้งานง่าย แต่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

พร้อมให้บริการตลอดเวลาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ให้การบริการก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพผ่านระบบของบริษัท เป็นการบริการ ให้ข้อมูล แบบออนไลน์ สอบถาม ตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการเทรดได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังใส่ใจ การพัฒนา อัพเกรด ปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัทให้ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุด ของลูกค้าเป็นหลัก

วางแผนงานอย่างเป็นระบบ

มีปรัชญาการทำงานอย่างมีระบบ เป็นทีมและมีประสิทธิภาพคือเป้าหมายของเรา เพื่อตอบรับ ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาเพื่อความสะดวกสบาย และถูกต้อง โปร่งใส

สินค้าครบครันได้มาตรฐานระดับโลก

มีทองคำแท่ง 96.5% ตรงตามน้ำหนักและคุณภาพมาตรฐานของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย และทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% ที่ได้การรับรองจาก LBMA (London Bullion Market Association) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก