คำถามที่พบบ่อย

ตอบ


ขั้นตอนในการเปิดบัญชีของลูกค้า SCT ลูกค้าแจ้งเพื่อขอเปิดบัญชีการซื้อขายทองคำกับทางบริษัทฯ

 1. แผนกเปิดบัญชีรับเรื่อง การขอเปิดบัญชี โดยให้ลูกค้าอ่านและกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการสมัครในหนังสือสัญญาซื้อขายกับทางบริษัทฯ
 2. ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำการอนุมัติการเปิดบัญชีการซื้อขายให้ลูกค้า
 3. ทางลูกค้าวางหลักประกัน โดยทางลูกค้าสามารถเลือกที่จะวางเป็นเงิน หรือทองคำ ก็ได้
 4. ทาง SCT จะทำการเปิด port ให้ลูกค้า (โดยการส่ง Username ให้ลูกค้า)

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีกับ SCT

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank)
 5. หนังสือยินยอมให้หักยอดเงินจากบัญชี (กรณีที่ลูกค้าต้องการแบบ ATS)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ตอบ


ลูกค้าสามารถซื้อขายได้สองช่องทางด้วยกัน

 1. การซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online) ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.30น. และ 18.00-24.00น. รวมทั้งยังสามารถฝากราคาที่ต้องการไว้หลังตลาดปิด ทำให้คุณสามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. การซื้อขายผ่านระบบโทรศัพท์ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.30น. และ 18.00-24.00น. รวมทั้งยังสามารถฝากราคาที่ต้องการไว้หลังตลาดปิด ทำให้คุณสามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตอบ


การซื้อขายผ่านเว็บไซต์สามารถทำได้โดยที่ทางลูกค้าฝากราคาที่ต้องการไว้หลังตลาดปิด โดยที่เวลาเปิดทำการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.30น. และ 18.00-24.00น. ซึ่งทางบริษัทฯมีแผนที่จะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงในอนาคตอันใกล้นี้

ตอบ


ช่องทางการชำระราคาสินค้าที่ซื้อขายของลูกค้า

 1. Pay-in (โอนเงิน)
 2. ATS (หักจากบัญชีของลูกค้า)
 3. เงินสด (หน้างาน)
 4. หักจากระบบบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ฝากไว้กับทางบริษัทฯ

ตอบ


ระยะเวลาในการชำระเงินและการรับ-ส่งมอบสินค้าของบริษัทฯ

 1. กรณีบุคคลทั่วไป ให้เวลา 3 วันทำการ (T+3)
 2. กรณีร้านทอง ให้เวลา 5 วันทำการ (T+5)

ตอบ


ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ทางลูกค้าชำระแต่ส่วนต่างได้

ตอบ


 1. ด้านความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำ โดยทองคำแท่ง 99.99% มีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำแท่ง 96.5%
 2. ด้านสภาพคล่อง ทองคำ 99.99% มีสภาพคล่องซื้อขายกันในตลาดโลกที่สูงกว่าโดยเฉพาะทองคำแท่ง ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก LBMA ส่วนทองคำ 96.5% เป็นมาตรฐานในประเทศไทยจะมีสภาพคล่องในการซื้อขาย ตามร้านทองทั่วๆ ไปในประเทศที่สูงกว่า
 3. ด้านการ Quote ราคา ทองคำ 99.99% จะ Quote ราคาแตกต่างกัน แล้วแต่ละบริษัทหรือแต่ละห้างทอง ที่รับทำการซื้อขาย ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็จะคิดมาจากราคา Gold Spot ที่เป็น Realtime เช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกัน ตรงที่ Premium ของแต่ละบริษัทซึ่งเป็นผลทำให้ราคาทองคำ 99.99% แตกต่างกัน ส่วนราคาทองคำ 96.5% จะประกาศโดยสมาคมผู้ค้าทองคำแห่งประเทศไทยซึ่งจะใช้เป็นมาตรฐานราคาเดียวกัน ของร้านทองทั่วประเทศ
 4. ด้าน Price volatility risk ทองคำ 99.99% จะมีความเสี่ยงด้านนี้มากกว่า เพราะราคา Quote แบบ Live Gold Spot จึงให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เนื่องจากเราสามารถซื้อ/ขายได้ในราคาที่เราต้องการทันที ซึ่งแตกต่างจาก ราคาทองคำ 96.5% จะมีความผันผวนน้อยกว่าเพราะเป็นราคาที่กำหนดโดยสมาคมผู้ค้าทองคำ ซึ่งอาจทำให้เรา เสียโอกาสในการทำกำไรเมื่อราคาทองคำ (Spot Gold) สูงขึ้นแต่ราคาของสมาคมผู้ค้าทองคำ แห่งประเทศไทยยังไม่เคลื่อนไหว
 5. ด้าน Spread ราคา โดยปกติแล้ว Spread ของราคาทอง 99.99% จะน้อยกว่า Spread ของราคาทองคำ 96.5% ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสภาพคล่องของราคาทองคำ 99.99% มีมากกว่าราคาทองคำ 96.5%

ตอบ


 1. ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ หากปัจจัยอื่นคงที่ โดยทั่วไปราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น เมื่อค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลง เพราะการซื้อทองคำเป็นการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินสกุลหลักที่ใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นเมื่อค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ มีสัญญาณอ่อนค่าลง ธนาคารกลางประเทศต่างๆ ที่ถือครองเงินเหรียญสหรัฐฯ มักจะกระจายความเสี่ยง โดยแบ่งเงิน ไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น เช่น เงินสกุลอื่นๆ รวมถึงทองคำ ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นด้วย
 2. ความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ หากปัจจัยอื่นคงที่ โดยทั่วไปราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น เพราะทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อที่มี ประสิทธิภาพ โดยเราจะสังเกตทิศทาง อัตราเงินเฟ้อได้จากทิศทางราคาพลังงาน (น้ำมัน) และราคาอาหารต่างๆ เพราะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ภาวะเงินเฟ้อโดยตรง
 3. ความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศและระบบการเงิน ราคาทองคำมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีความ ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ และความไม่แน่นอนสูงในระบบการเงินโลก เนื่องจากในระหว่าง ช่วงที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น การขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ มาถือครองทองคำแทนจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะผู้ลงทุน มักจะป้องกันความเสี่ยงที่ สินทรัพย์อื่นจะมีราคาตลาดลดลง ด้วยการย้ายมาถือครองทองคำจะมากน้อย ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเหตุการณ์แต่ละครั้ง
 4. อุปสงค์และอุปทานในตลาด หากปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีผู้ต้องการซื้อทองคำในปริมาณ ที่มากกว่าปริมาณทองคำที่มีในตลาด (Demand มากกว่า Supply)ทั้งนี้ อุปสงค์ (Demand) คือ ความต้องการ ใช้ทองคำนั้น ส่วนใหญ่มาจาก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคเครื่องประดับ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์ และภาคการลงทุน ภาคการลงทุนมีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ช่วงที่มี Credit Crisis ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อ 3 รวมถึงการที่ภาครัฐของประเทศต่างๆ มีการนำทุนสำรองไปซื้อทองคำมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง จากการกระจุกตัวอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เช่น จีน อินเดีย ที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ส่วนอุปทาน (Supply) นั้น คือ ความต้องการขายทองคำ ส่วนใหญ่มาจาก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลผลิตทองคำ จากเหมืองทอง แรงขายจากธนาคารกลางประเทศต่างๆ และปริมาณทองคำเก่าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ
 5. ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ราคาทองคำในประเทศไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลง เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตทองคำได้เอง จึงต้องนำเข้าทองคำ จากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งตลาดทองคำโดยทั่วไป มักจะใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯเป็นสกุลเงินอ้างอิงในการซื้อขาย ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศไทย

ตอบ


ราคาทองคำที่ซื้อขายภายในประเทศไทยนั้นถูกกำหนดโดยสมาคมค้าทองคำ การกำหนดราคาทองของไทยนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง โดยมีคณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมคอยดูแลตลอดช่วงเวลาการซื้อขาย โดยยึดถือหลักประชาธิปไตยในการกำหนดราคาทองคำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สำหรับในการกำหนดราคาทองของสมาคมจะอ้างอิงจากราคา Gold Spot บวกหรือลบค่า premium จากผู้ค้าทองในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเป็นสภาวะการนำเข้าหรือการส่งออก) แล้วจึงนำมาคำนวณกับค่าเงินบาท จากนั้นจะทำการแปลงหน่วยน้ำหนักจากหน่วยออนซ์ ให้เป็นหน่วยน้ำหนักของไทย คือ บาท โดยการตัดสินใจประกาศ ราคาทองในประเทศแต่ละครั้งนั้น ทางสมาคมจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของ Demand และ Supply ทองคำ ภายในประเทศเป็นสำคัญด้วย

ตอบ


ลูกค้าจำเป็นต้องวางหลักประกันในการซื้อขายทองคำออนไลน์ โดยที่รายละเอียดเป็นดังนี้

 1. ทองคำ 96.5% 1 บาท ลูกค้าต้องวางหลักประกัน 1,000 บาท โดยขั้นต่ำของการวางหลักประกันของการซื้อขายทองคำ 96.5% เท่ากับ 20,000 บาท ลูกค้าสามารถซื้อขายทองคำได้ 20 บาททองคำ
 2. ทองคำ 99.99% 1 กิโลกรัม ลูกค้าต้องวางหลักประกัน 60,000 บาท โดยขั้นต่ำของการวางหลักประกันของการซื้อขายทองคำ 99.99% เท่ากับ 120,000 บาท ลูกค้าสามารถซื้อขายทองคำได้ 2 กิโลกรัม

ตอบ


T+3 คือระยะเวลาในการรับ-ส่งมอบสินค้าของทางบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าทำการล็อคราคาซื้อ/ขายทองคำ ในวันจันทร์ (นับเป็น T+0) วันอังคารจะนับเป็น (T+1) วันพุธจะนับเป็น (T+2) วันพฤหัสจะนับเป็น (T+3) ซึ่งลูกค้าจะต้องมาทำการชำระ ค่าทองคำในกรณีที่ลูกค้าล็อคซื้อ หรือลูกค้าต้องนำทองคำมาส่งให้กับทางบริษัทฯ ในกรณีลูกค้าขาย

ตอบ


ลูกค้าสามารถฝากทองคำไว้กับบริษัทฯได้ และเมื่อลูกค้าต้องการที่จะมารับทองคำแท่ง ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ

ตอบ


การตั้ง Place Order คือ การตั้งราคาที่ทางลูกค้าต้องการที่จะซื้อหรือขาย เช่น ณ ขณะนี้ราคาทองคำอยู่ที่ 20,000 บาท ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อ ลูกค้าก็ตั้งราคาไว้ที่ราคา 19,900 บาท ซึ่งถ้าราคาลงไปที่ 19,900 บาทจริง ทางลูกค้า ก็จะได้รายการนั้นไป ในทางกลับกัน กรณีที่ลูกค้าต้องการขาย ลูกค้าก็ตั้งราคาไว้ที่ราคา 20,100 บาท ซึ่งถ้าราคา ขึ้นไปที่ 20,100 บาทจริง ทางลูกค้าก็จะได้รายการนั้นไปเช่นกัน

หมายเหตุ: ถ้าในกรณีที่ลูกค้าตั้งราคาซื้อสูงกว่าราคา ณ ช่วงเวลานั้นๆ ลูกค้าก็จะได้ราคาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นไป เช่น ราคาซื้อทอง 96.50% อยู่ที่บาทละ 21,494 แต่ลูกค้าตั้งซื้อไว้ที่ราคาไว้บาทละ 21,600 ลูกค้าก็จะได้ที่ราคาซื้อ ที่ 21,494 ไป ในทางกลับกัน ถ้าในกรณีที่ลูกค้าตั้งขายราคาที่ต่ำกว่าราคา ณ ช่วงเวลานั้นๆ ลูกค้าก็ได้ราคาที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลานั้นไป เช่น ราคาขายทอง 96.50% อยู่ที่บาทละ 21,465 แต่ลูกค้าตั้งราคาขายไว้ที่บาทละ 21,400 ลูกค้าก็จะได้ราคาขายที่ 21,465 ไป

ตอบ


การซื้อขายทองคำแท่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. ทองคำแท่ง 96.5% ปริมาณขั้นต่ำในการซื้อขายต่อ 1 ครั้งอยู่ที่ 5 บาททองคำ
 2. ทองคำแท่ง99.99% ปริมาณขั้นต่ำในการซื้อขายต่อ 1 ครั้งอยู่ที่ 1 กิโลกรัม

ตอบ


หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะเข้ามาเปิดบัญชีที่บริษัทฯด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯจะจัดส่งใบสมัครและสัญญาการเปิดบัญชีให้ลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าได้รับสัญญาแล้ว ลูกค้าสามารถเซ็นสัญญาแล้วส่งผ่านทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ โดยหลังจากที่ลูกค้าชำระค่าหลักประกันเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับรหัสที่ใช้สำหรับการซื้อขาย ลูกค้าก็สามารถเริ่มการซื้อขายได้ทันที

ตอบ


หากลูกค้าไม่สะดวกส่งทองในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะมีการคิดค่า Premium โดยจะนับจากระยะเวลา ที่เกินกำหนดการส่งทองคำของลูกค้าคูณด้วยจำนวนวันและคูณด้วยจำนวนทองคำที่ลูกค้าทำการล็อคราคาไว้

ตอบ


อ้างอิงจากราคา Gold Spot Realtime จากต่างประเทศ

ตอบ


ถ้าหากลูกค้าไม่สะดวกที่จะซื้อขายผ่านทางออนไลน์ ลูกค้าสามารถที่จะซื้อขายผ่านระบบโทรศัพท์โดยตรงกับทางเจ้าหน้าที่การตลาด

ตอบ


Gold spot คือ ราคาทองคำต่างประเทศ ซึ่งจะมีหน่วยเป็น ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่ง Gold Spot จะขึ้นลงตลอด 24 ชม. จากแรงซื้อขายทั่วโลก ดังนั้นเราจึงยึด Gold Spot และนำมาแปลงค่าเป็นราคาทองไทย

ตอบ


ราคาทองคำในประเทศไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลง เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตทองคำได้เอง จึงต้องนำเข้าทองคำจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งตลาดทองคำโดยทั่วไปมักจะใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯเป็นสกุลเงินอ้างอิงในการซื้อขาย ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท และเงินเหรียญสหรัฐฯจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศไทย